Máy rửa thùng phuy nắp lớn model 6090
Đăng ngày 03-12-2013 Lúc 12:14'- 2523 Lượt xem

Máy rửa thùng phuy nắp lớn model 6090

Kích thước (kích cỡ tiêu chuẩn):

Loại thùng:                 <= 200L
Cỡ miệng thùng:       ø 350 - 600mm
Chiều cao tối đa:       900mm