Máy phun sơn bột
Đăng ngày 10-12-2014 Lúc 03:31'- 3266 Lượt xem

Used for curing the articles
►   Max. temp normally 2200C
►   Normal curing time
15 min.
►   Energy source: Electric, Gas, Diesel